institute

activities sertification services contacts zvitnist preventing corruption journals miscellanea
 
 
Проданчук Микола Георгійович

Директор Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров‘я України.
Доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Академії медичних наук України, заслужений лікар України.

       Народився 6 грудня 1954 року у місті Чернівці, українець.
       Освіта: вища медична, вища економічна, незакінчена вища юридична.
       Безпартійний.
       Одружений, має сина і доньку.

       Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1978 році за фахом лікувальна справа і був направлений вченою радою на наукову роботу.
       В 1984 році захистив кандидатську дисертацію. В тому ж році створив в Чернівецькому державному медичному інституті госпрозрахункову токсикологічну науково-дослідну лабораторію, на базі якої організував Всесоюзний науково-дослідний інститут токсикометрії – в подальшому Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем МОЗ України. З того часу він очолює науково-дослідні інститути токсикологічного і гігієнічного профілю.
       В 1990 році був обраний депутатом Чернівецької обласної Ради народних депутатів, головою постійної комісії з питань екології та раціонального природокористування.
       В 1993 році захистив докторську дисертацію на тему: “Організаційні, методичні та правові основи охорони здоров’я людини від потенційно небезпечних хімічних та біологічних факторів”.
       У 1994 році одноголосно обраний колективом і призначений на посаду директора Інституту екогігієни і токсикології ім.Л.І.Медведя. За час його керівництва Інститут став найпотужнішою науковою і експертною установою профілактичної медицини в системі охорони здоров‘я України. Одночасно відновлено і міжнародний авторитет Інституту, який продовжує підтримувати світові пріоритети вітчизняної експериментальної і превентивної токсикології і по суті є національним надбанням України.
       У 1999 році обраний завідувачем кафедри гігієни та екології людини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.
       Внесок М.Г.Проданчука у розвиток вітчизняної медичної науки і охорони здоров‘я є визначальним для токсикології, гігієни, медичної екології ксенобіотиків, екологічно-залежної патології та профілактичної медицини взагалі, санітарного та медичного права, організації і фінансування охорони здоров'я, державної санітарно-епідеміологічної служби, страхової медицини.
       Проданчуком М.Г. створена наукова школа з комплексних досліджень в токсикології, гігієні, медичній екології та соціальній медицині. Тільки з даних напрямків під його керівництвом успішно захищені 5 докторських та 12 кандидатських дисертацій. Окрім цього, у започаткованому Проданчуком М.Г. науковому напрямку захищені 7 кандидатських і 4 докторських дисертації, в консультуванні і опрацюванні яких він брав безпосередню участь.
       Результати наукового доробку Проданчука М.Г. знайшли своє відображення у більш ніж 300 наукових публікаціях, серед них 4 монографії, 3 навчальних посібника, 1 підручник з гігієни та 25 винаходів.
       Для державного будівництва М.Г.Проданчуком особисто і в співавторстві науково обґрунтовано цілий ряд законопроектів та окремих положень до них, зокрема “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Основи законодавства України про охорону здоров’я населення”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” та інші, а також великий перелік нормативних актів у сфері охорони здоров’я.
       Він член редколегій вітчизняних і європейського наукових журналів, експерт урядових делегацій на переговорах про вступ до СОТ і ЄС.
       М.Г.Проданчук зробив свій внесок у зміцнення міжнародного авторитету України в якості експерта ВООЗ з питань організації охорони здоров'я, експерта-токсиколога Програми ООН по довкіллю (UNEP) зокрема в підготовці Стокгольмської конвенції, експерта Міжнародного інституту наук про здоров'я в програмі Європейського Союзу щодо критеріїв безпечності харчових продуктів. Ним організована систематична участь українських наукових делегацій у найпрестижніших Всесвітніх, Європейських, Американських токсикологічних форумах, на яких українська медична наука представлена на передовому рівні. М.Г.Проданчук дійсний член Товариства Токсикологів Америки - SOT, дійсний член Європейської Токсикологічної Асоціації EUROTOX та Всесвітньої Форуму Токсикологів IUTOX. Завдяки його авторитету і бажанню продемонструвати світові досягнення вітчизняної наукової школи токсикологів, гігієністів, хіміків-аналітиків в Україні на організованих М.Г.Проданчуком наукових конгресах і конференціях побували сотні провідних фахівців із США, Канади, Європейського союзу, Китаю, Японії, країн СНД. Створене і очолюване М.Г.Проданчуком Товариство токсикологів України займає одне із почесних місць в Євротоксі. У 1993 році М.Г.Проданчук перший і єдиний в Україні, кого п‘ятдесят Міністрів охорони здоров‘я країн Європи обрали до Постійного Комітету Всесвітньої Організації Охорони Здоров‘я у Європі. На особистому прикладі М.Г.Проданчуком започаткована благодійна діяльність усього колективу Інституту, до якої згодом долучилися інші колективи. Зокрема це – допомога постраждалим від стихійного лиха, дітям-сиротам, чорнобильським, ветеранським організаціям. Саме гуманістична спрямованість громадської діяльності М.Г.Проданчука створила добру традицію проведення благодійного Дня Святого Миколая для дітей-сиріт і дітей-інвалідів. Показ фільмів для дитячих колоній в рамках фестивалю “Кінолітопис”, головою наглядової ради якого є М.Г.Проданчук став ще однією гуманістичною благодійною акцією, якої до цього ніхто не проводив.
       В розвиток української культури М.Г.Проданчук також зробив свій помітний внесок. Започаткований ним у 2000 році культурологічний меценатський проект “Наша Україна в піснях і музиці” вперше в Україні на сучасному технічному рівні записав і видав компакт диски рок-опери “Енеїда” Сергія Бедусенка, “Шевченкіани” Андрія Шкургана, фортепіанні твори Мирослава Скорика, унікальні записи творів Арнольда Шомберга, концертні твори Йогана Штрауса та балетна музика Петра Чайковського у виконанні Симфонічного оркестру Національної опери України, народні пісні Буковини у виконанні Марії Миколайчук та інші. Видані збірки поезій, прози, історичних творів, художні альбоми українських авторів. За ініціативи М.Г.Проданчука створена Художня галерея ЕКОГІНТОКСу, в якій постійно проводяться виставки українських художників. Також за його сприяння заснована перша в Україні Студія військово-історичного мистецтва.


© Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України, 1999-2016